โครงการจิตอาสาพัฒนาอาคารเรียน

โครงการจิตอาสาพัฒนาอาคารเรียน  เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ   ปีการศึกษา  2558   โดยมีนักเรียนนักศึกษาแผนกช่างไฟฟ้ากำลังทำการเทคอนกรีตคานและปรับพื่น

 

 

 

Login