เปิดอบรม PLC ขั้นเริ่มต้น วันที่ 25 - 26 กรกฎาคม 2558

เปิดอบรม PLC ขั้นเริ่มต้น วันเสาร์ที่ 25 และวันอาทิตย์ที่ 26 กรฎาคม 2558 โดย อ.ณรงค์ชัย  ดีสม ดีกรีแชมป์ ระดับประเทศ

 รับ 20 คน สำหรับนักเรียนนักศึกษาและผู้ที่สนใจ  ติดต่อสอบถามได้ที่ อ.เรวัช  มีเสนา 092-7476054 ครับ

Login