โครงการจิตอาสาพัฒนา ช่วยสังคม ณ วัดหนองกระทุง และ รร.บ้านหนองโย

แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง จัดโครงการจิตอาสาพัฒนาสังคม ที่วัดบ้านหนองกระทุง ต.เบิด อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์

และโรงเรียนบ้านหนองโยโคกปืด ต.คูตัน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์

ระหว่างวันที่ 30 - 31 สิงหาคม 57 นี้ ครับ

Login