นักศึกษา ปวช. 2/4 ชฟ. เข้าอบรม

นักศึกษา ปวช. 2/4 ชฟ. เข้าอบรมในวันที่ 26-27 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุมวิทยาลัย  ในวันที่ 26 มิถุนายน 2557 เริ่มทำการอบรมเวลา 08.30 น.

Login