การปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง นศ.ปตรี

วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์  กำหนดประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  ระดับปริญญาตรี   หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต(ทล.บ.)  สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า   ในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น  ณ ห้องประชุมตึกอำนวยการ

Login